ΑΚΤΙΝΩΤΗ ΓΩΝΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (Medium)

Ακτινωτή γωνία παιδικού σταθμού