ΑΝΤΙΓΟΝΟΕΙΔΕΣ ΠΑΠΑΚ. (2) (Medium)

Παραλλαγή Αντιγόνης σε λευκό