ΑΝΤΙΓΟΝΟΕΙΔΗ ΜΕ ΚΑΜΠΑΡΑ (1) (Medium)

Παραλλαγή Αντιγόνης με καμπαρά