ΓΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ (1) (Medium)

Γωνία ειδική με καμπύλα τελειώματα