ΓΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ (2) (Medium)

Γωνία ειδική με καμπύλα τελειώματα