ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΚΛΙΝΔΡΟ (1) (Medium)

Δερμάτινο ειδικό ανάκλινδρο