ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΚΛΙΝΔΡΟ (2) (Medium)

Δερμάτινο ειδικό ανάκλινδρο