ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΚΛΙΝΔΡΟ (5) (Medium)

Δερμάτινο ειδικό ανάκλινδρο