ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΚΛΙΝΔΡΟ (7) (Medium)

Δερμάτινο ειδικό ανάκλινδρο