ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΚΛΙΝΔΡΟ (9) (Medium)

Δερμάτινο ειδικό ανάκλινδρο