ΕΙΔΙΚΟ 3-2 ΜΕ ΣΤΕΝΗ ΣΚΑΦΗ (1) (Medium)

Ειδικό με στενή σκάφη