ΚΑΜΠΑΡΑΔΑΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟ (7) (Medium)

Ειδικό καμπαραδάτο Αντιγόνη