ΚΑΜΠΑΡΑΔΑΤΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΕΙΔΙΚΟ (Medium)

Ειδικό καμπαραδάτο Αντιγόνη