ΜΠΕΡΖΕΡΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (1) (Medium)

Μπερζέρα ειδικό μήκος