ΜΠΕΡΖΕΡΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (2) (Medium)

Μπερζέρα ειδικό μήκος