ΜΠΕΡΖΕΡΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (5) (Medium)

Μπερζέρα ειδικό μήκος