ΜΠΕΡΖΕΡΑ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (Medium)

Μπερζέρα ειδικό μήκος