ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ 3-2 ΕΙΔΙΚΟ 1μ ΒΑΘΟΣ (3) (Medium)

Νάρκισσος ειδικό με βάθος 1μ