ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ 3-2 ΕΙΔΙΚΟ 1μ ΒΑΘΟΣ (Medium)

Νάρκισσος ειδικό με βάθος 1μ