ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΑΤΟΥΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ (19) (Medium)

Υπόστρωμα πατούρα με ανάκλιση