ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΑΤΟΥΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ (23) (Medium)

Υπόστρωμα πατούρα με ανάκλιση