ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΑΤΟΥΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ (56) (Medium)

Υπόστρωμα πατούρα με ανάκλιση