ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΑΤΟΥΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ (59) (Medium)

Υπόστρωμα πατούρα με ανάκλιση