ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΑΤΟΥΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ (63) (Medium)

Υπόστρωμα πατούρα με ανάκλιση