ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΑΤΟΥΡΑ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΣΗ (8) (Medium)

Υπόστρωμα πατούρα με ανάκλιση