Συρόμενο Νούφαρο με ορθοπεδική σανίδα

Συρόμενο Νούφαρο με ορθοπεδική σανίδα