Συρόμενο φορετό με φιλέτα

Συρόμενο φορετό με φιλέτα