– Επισκευές & αναπαλαιώσεις επίπλων παλιό

Ένα μικρό δείγμα επισκευών και αναπαλαιώσεων

 

      Πρίν την επισκευή

Κλασικές καρέκλες

Κλασικές καρέκλες

Πολυθρονάκια

Πολυθρονάκια

Πολυθρονάκια

Πολυθρονάκια

Πολυθρονάκι

Πολυθρονάκι

Κλασικό σαλόνι σπασμένο

Κλασικό σαλόνι σπασμένο

Κλασικό σαλόνι σκισμένο

Κλασικό σαλόνι
Καναπές κρεβάτι και πολυθρονάκια

Καναπές κρεβάτι και πολυθρονάκια

 

 

 

 

 

 

      Μετά την επισκευή

Κλασικές καρέκλες

Κλασικές καρέκλες

Πολυθρονάκια

Πολυθρονάκια

Πολυθρονάκια

Πολυθρονάκια

Πολυθρονάκι

Πολυθρονάκι

Κλασικό σαλόνι επισκευασμένο

Κλασικό σαλόνι

Κλασικό σαλόνι επισκευασμένο

Κλασικό σαλόνι
Καναπές κρεβάτι και πολυθρονάκια

Καναπές κρεβάτι και πολυθρονάκια